PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Ruud Gullit

Holenderski trener pi?karski i jeden z najlepszych zawodników lat 80-tych

Ruud Gullit by? pi?karzem najwy?szej ?wiatowej klasy, a jego charakterystyczna sylwetka z bujn? dredow? fryzur? sta?a si? rozpoznawalna na ca?ym ?wiecie. Wybrany zosta? Europejskim Pi?karzem Roku 1987 i najlepszym zawodnikiem ?wiata wed?ug FIFA w 1987 i 1989 r. Po pe?nej sukcesów karierze pi?karskiej zaj?? si? trenowaniem zawodników i zarz?dzaniem angielskim Chelsea, z którym zdoby? Puchar Anglii.

'Gullit to doskona?y pi?karz pod ka?dym wzgl?dem, moim zdaniem czyni go to lepszym graczem od Maradony' George Best

Szczegó?y

Swoj? pi?karsk? karier? rozpocz?? w klubie HFC Haarlem. Maj?c 16 lat by? najm?odszym pi?karzem który zadebiutowa? w 1 Lidze Holenderskiej. Za swoj? znakomit? gr? w kolejnym klubie, Feyenoord Rotterdam, wyró?niony zosta? tytu?em Holenderskiego Pi?karza Roku. W 1985 roku przeniós? si? do PSV Eindhoven, z którym zdoby? dwa Mistrzostwa Eredivisie, a 46 golami w 68 meczach zaskoczy? technik? i skuteczno?ci?. Gra? w AC Milan i angielskim Chelsea, którego zosta? trenerem po zako?czeniu kariery pi?karskiej. By? mened?erem Newcastle United i swojego by?ego klubu Feyenoord Rotterdam, prowadzi? te? Los Angeles Galaxy i zajmowa? si? skautingiem w Milanie.

Co oferuje?

Dynamiczne prelekcje podczas których demonstruje jak wa?na jest w?a?ciwa strategia, zaufanie i praca zespo?owa, zarówno na boisku, jak i w biznesie. W wyj?tkowy sposób wplata w wypowied? metafory i anegdoty zwi?zane ze ?wiatem pi?ki no?nej, uatrakcyjniaj?c tym wyst?pienie.

Styl prezentacji

Ruud Gullit jest do?wiadczonym prelegentem, doskonale równie? sprawdza si? w roli gospodarza wydarzenia. Potrafi zaw?adn?? scen?, skupi? uwag? s?uchaczy i wzbudzi? podziw nietuzinkow? osobowo?ci?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim , w?oskim, niemieckim i holenderskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Ruud Gullit

Szczegóły

Tematy

  • Duch sportowej rywalizacji
  • Budowanie efektywnego zespo?u
  • Przywództwo
  • Motywacja i osi?ganie nadzwyczajnych wyników
  • Zarz?dzanie talentami

Wyróżnienia

  • Zdobywca Z?otej Pi?ki 1987, 1988
  • Pi?karz roku wed?ug Soccer Magazine 1987, 1989
  • Holenderski Sportowiec Roku 1987
  • 3-krotny tytu? Najlepszego Pi?karza Holandii

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci