PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Orhan Pamuk

Nagradzany pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Orhan Pamuk to najwybitniejszy wspó?czesny powie?ciopisarz turecki, doceniony zarówno w swojej rodzinnej Turcji, jak i w ca?ej Europie. Laureat Nagrody Nobla 2006 w dziedzinie literatury i zarazem pierwszy pisarz turecki nagrodzony przez Szwedzk? Akademi? Nauk. Obecnie zajmuje stanowisko profesora literatury porównawczej na Uniwersytecie Columbia. Jego dzie?a zosta?y przet?umaczone na ponad pi??dziesi?t j?zyków.

'Przewodnik po niezrozumia?ym dla przedstawicieli zachodniej cywilizacji Wschodzie'.

Szczegó?y

Orhan Pamuk kszta?ci? si? w presti?owym Robert College, a nast?pnie studiowa? architektur? na Politechnice w Stambule. Po trzech latach studia te porzuci? by zaj?? si? pisaniem i w 1976 roku uko?czy? wydzia? dziennikarstwa na Uniwersytecie w Stambule. W latach 1985-1988 by? stypendyst? ameryka?skiego Uniwersytetu Iowa oraz Uniwersytetu Columbia, na który powróci? w roku 2006 obejmuj?c stanowisko profesora wydzia?u literatury. Orhan Pamuk jest laureatem wielu presti?owych nagród literackich oraz wyró?nie?, m.in. Mi?dzynarodowej Dubli?skiej Nagrody Literackiej IMPAC oraz Pokojowej Nagrody Ksi?garzy Niemieckich.

Co oferuje?

Orhan Pamuk to nie tylko znakomity pisarz, ale tak?e jeden z najbardziej wnikliwych politycznych i spo?ecznych komentatorów. W swoich prezentacjach w odkrywczy sposób porusza szereg kwestii o charakterze politycznym, ekonomicznym oraz spo?ecznym.

Styl prezentacji

Orhan Pamuk oczarowuje publiczno?? swoimi wyk?adami oraz wyj?tkow? osobowo?ci?. Jest idealnym go?ciem specjalnym wydarze? z udzia?em mediów, uczestnikiem paneli dyskusyjnych, a tak?e interaktywnych spotka? w formacie wywiadu.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i tureckim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Orhan Pamuk

Szczegóły

Tematy

  • Literatura
  • Spo?ecze?stwo, polityka, gospodarka
  • Globalizacja

Publikacje

  • 2009 Muzeum Niewinno?ci
  • 2005 Stambu?: Wspomnienia i Miasto
  • 2004 ?nieg
  • 2001 Nazywam si? Czerwie?
  • 1997 Nowe ?ycie
  • 1994 Czarna Ksi?ga
  • 1990 Bia?y Zamek

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci