PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Sony Kapoor

Dyrektor think tanku Re-Define, makroekonomista, autorytet w dziedzinie kryzysu finansowego.

Sony Kapoor to uznany ekspert w zakresie finansów, bankowości i rozwoju gospodarczego. Obecny na największych światowych konferencjach i wielokrotnie zapraszany do grona ekspertów (m.in. Komisji Europejskiej), Sony doradza międzynarodowym organizacjom oraz rządom w sferze rozwoju i regulacji finansowej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego ReDefine, niezależnej organizacji pracującej nad kształtowaniem polityki, podejmowaniem decyzji i wdrażaniem rozwiązań w celu zwalczania istniejących i potencjalnych kryzysów ekonomicznych.

Wiodący ekspert w dziedzinie międzynarodowych finansów i rozwoju

Sony Kapoor

Szczegóły

Sony Kapoor wykształcenie i doświadczenie zdobył w Indiach i Wielkiej Brytanii, pracując m.in. w bankowości inwestycyjnej i handlu derywatami. Współpracował z wieloma międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Bank Światowy, ONZ, Christian Aid, Oxfam, ale również z rządami, m.in. Norwegii i Niemiec. Pełnił funkcję doradcy strategicznego ministra spraw zagranicznych Norwegii. W 2011 roku uczestniczył w spotkaniach Komisji Europejskiej opracowującej nowe rozwiązania dotyczące rozwoju gospodarczego, reform finansowych i regulacji finansowej. Sony Kapoor był również członkiem panelu ekspertów komitetu Parlamentu Europejskiego zajmującego się kryzysem finansowym.

Co oferuje?

Stały komentator i analityk sytuacji na rynkach światowych, kryzysu euro, zarządzania finansami i zasobami naturalnymi – Sony Kapoor dzieli się kreatywnymi i jednocześnie pragmatycznymi rozwiązaniami istniejących problemów. Za pomocą licznych metafor i przykładów zwraca uwagę na konieczność stawiania małych kroków i rozwiązywania w pierwszej kolejności problemów leżących u podstaw finansów.

Styl prezentacji

Sony Kapoor prezentuje w sposób swobodny i żywiołowy. Kładzie nacisk na zrozumienie omawianych kwestii, prosty i jasny przekaz. Jego obrazowe metafory, humorystyczne dygresje i swobodny styl sprawiają, że nawet najbardziej złożone informacje stają się przystępne.

Język prelekcji

Prelegent prezentuje w języku angielskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

  • Wyzwania i szanse wynikające z kryzysu finansowego
  • Finanse i regulacja
  • Ekonomia rozwoju
  • Podatki
  • Zielona gospodarka, zrównoważone finanse i rozwój

Publikacje

  • 2010 The Financial Crisis - Causes and Cures

Video

Mikrostrona

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
[email protected]
www.speakers.pl

Inni Prelegenci