PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dr. Michio Kaku

Profesor fizyki teoretycznej, popularyzator nauki, futurolog.

Michio Kaku jest dziekanem katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego zamierzeniem jest urzeczywistni? marzenie Einstein'a o odkryciu 'teorii wszech?wiata' - pojedynczym równaniu jednocz?cym 4 fundamentalne si?y kosmosu. Dr Kaku w licznych wywiadach i filmach dokumentalnych w niezwykle przyst?pny sposób przybli?a widzom ?wiat nauki i wyja?nia jak zmiany wprowadzane m.in. przez technologi? wp?yn? na nasze ?ycie i prac? w niedalekiej przysz?o?ci.

Kontynuator nauki Einstein'a

Szczegó?y

Profesor fizyki teoretycznej, autor bestsellerów i gospodarz programów popularnonaukowych stacji Discovery - Dr Michio Kaku jest najbardziej rozpoznawalnym dzisiaj popularyzatorem nauki i futurologiem, którego programy i publikacje znane s? na ca?ym ?wiecie. Przez ponad 25 lat wyk?ada? fizyk? teoretyczn? na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest autorem licznych publikacji naukowych, podr?czników akademickich, a tak?e artyku?ów, w których omawia tematyk? m.in. czarnych dziur, hiperprzestrzeni, ludzkiego genomu, in?ynierii genetycznej.

Co oferuje?

Czerpi?c z dzisiejszych badania? i odkry? wybitnych naukowców Michio Kaku przybli?a nauk? i ?wiat przysz?o?ci, m.in. multifunkcjonalne komputery, sztuczn? inteligencj?, sposoby kszta?towania naszego genetycznego dziedzictwa. Dr Kaku w fascynuj?cy sposób przedstawia wizje przysz?o?ci i t?umaczy w jaki sposób nauka otwiera nowe mo?liwo?ci spo?ecze?stwu i organizacjom.

Styl prezentacji

Michio Kaku w bardzo ujmuj?cy oraz pe?en humoru sposób przedstawia znaczenie i tajemnice nauki. Jego przekaz jest prosty i czytelny. Dr Kaku dostarcza cennego wgl?du w ?wiat przysz?o?ci i podpowiada jak w?a?ciwie przygotowa? si? na nadchodz?ce zmiany.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dr. Michio Kaku

Szczegóły

Tematy

 • ?ycie i praca w wirtualnym ?wiecie
 • W jaki sposób nauka zrewolucjonizuje XXI wiek
 • Zmiana : nowe mo?liwo?ci dla biznesu i spo?ecze?stwa
 • W jaki sposób wzro?nie tempo zmian i co przyniesie przysz?o??

Publikacje

 • 2014 The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind
 • 2011 Physics of the Future: How Science Will Change Daily Life by 2100
 • 2008 Physics of the Impossible
 • 2006 Parallel Worlds: The Science of Alternative Universes and Our Future in the Cosmos
 • 2004 Einstein''s Cosmos
 • 2000 Weapons in Space
 • 1997 Strings, Conformal Fields and M Theory

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci