PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Gerard Houllier OBE

Trener pi?karski, by?y selekcjoner reprezentacji Francji i mened?er angielskiego Liverpool FC

Gérard Houllier jest jedn? z najbardziej szanowanych postaci ?wiata footballu, ci?gle obecnym i wp?ywowym dzia?aczem sportowym. W latach 1992 - 93 by? selekcjonerem reprezentacji Francji. W 1998 roku obj?? funkcj? menagera klubu Liverpool FC, z którym wywalczy? trzy trofea (Puchar Anglii, Puchar Ligi i Puchar UEFA). Jako trener Olympique Lyon doprowadzi? zespó? do zwyci?stwa we francuskich rozgrywkach ligowych.

Szczegó?y

Jeden z najwi?kszych sukcesów Gerard Houllier ?wi?towa? w 2001 roku, gdy prowadzony przez niego Liverpool FC sta? si? pierwszym klubem, który wywalczy? trzy zwyci?stwa w jednym sezonie. Z angielskim Liverpoolem rozsta? si? po sze?ciu latach. W 2005 r. obj?? funkcj? trenera francuskiego Olympique Lyon, którego doprowadzi? do zwyci?stwa we francuskich rozgrywkach ligowych. Po odej?ciu z Lyonu by? dyrektorem technicznym francuskiej federacji. Do zawodu trenera powróci? w 2010 roku, obejmuj?c na rok angielsk? Aston Vill?.

Co oferuje?

Gérard Houllier demonstruje jak praca zespo?owa, umiej?tno?? funkcjonowania w warunkach du?ej presji, oraz sprawne kierowanie talentami owocuje sukcesami ca?ej organizacji. Wiedz? t? czerpie z bogatego do?wiadczenia zdobytego podczas lat zarz?dzania i rozleg?ej przebudowy dru?yny Liverpool FC, która doprowadzi?a Redsów do fali zwyci?stw po latach stagnacji. Spotkania z Gerardem Houllier to niezapomniane wra?enia dla fanów pi?ki no?nej, lekcja motywacji i optymizmu dla ka?dego mened?era i cz?onka 'dru?yny'.

Styl prezentacji

?wiatowej klasy selekcjoner pi?karski i doskona?y prelegent jakim jest Gerard Houllier inspiruje publiczno?? i pozostawia po sobie niezapomniane wra?enie. Historie odnoszonych triumfów i nauki p?yn?ce z ka?dej pora?ki pozwalaj? s?uchaczom przeanalizowa? w?asn? ?cie?k? dochodzenia do sukcesu.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku francuskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Gerard Houllier OBE

Szczegóły

Tematy

  • Praca zespo?owa
  • Przywództwo
  • Osi?ganie sukcesu
  • Przebudowa zespo?u
  • Podejmowanie kluczowych decyzji pod presj? czasu

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci