PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Witold Orłowski

Były doradca ekonomiczny ministra finansów i prezydenta RP.

Profesor Witold Orłowski to jeden z najbardziej doświadczonych polskich makroekonomistów, nieustannie obecny w mediach, częsty komentator bieżących wydarzeń, kształtujący prognozy ekonomiczne, uważnie słuchany przez uczestników rynku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Harvard University, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Lata 1991- 1993 spędził na współpracy z Biurem Integracji Europejskiej.

Witold Orłowski

Szczegóły

W latach 1993 - 1997 pracował dla Banku Światowego. Jest jednym z założycieli NOBE, Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych w Łodzi, oraz dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Był doradcą ekonomicznym ministra finansów, Leszka Balcerowicza. W latach 2001-2005 był Szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Współpracuje i doradza takim organizacjom jak Bank Światowy, EBRD, FAO, Komisja Europejska, PricewaterhouseCoopers. W 2009 powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Autor 10 książek i kilkuset publikacji.

Co oferuje?

W sferze zainteresowań Witolda Orłowskiego leżą przeobrażenia ekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Unii Europejskiej, toteż oferuje on opinie na temat zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej oraz trendów związanych z tymi wydarzeniami. Analizując zachodzące procesy makroekonomiczne, konfrontuje je z posunięciami politycznymi i tworzy długofalowe prognozy ekonomiczne, umiejętnie doradzając menedżerom stawiającym czoła wyzwaniom nowej gospodarki. Jest autorem książki „Stulecie chaosu” poświęconej mechanizmom gospodarczego i politycznego rozwoju świata w XX wieku, w której tworzy symulacje alternatywnych wersji przebiegu historii świata oraz książki „Świat do przeróbki”, poświęconej wyzwaniom XXI wieku.

Styl prezentacji

Prezentacje w wykonaniu Witolda Orłowskiego są wysoce informujące, ukazują kwestie gospodarcze w nowym ujęciu. Wygłaszane są z pozycji eksperta, pełne dowcipnych puent i trafnych uwag.

Język prelekcji

Prelegent prezentuje w języku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

 • Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w nadchodzących latach
 • Rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej - wzrost i ryzyko
 • Chiny, Indie, Rosja – szanse i zagrożenia dla rozwoju
 • Trendy rozwojowe światowej gospodarki w XXI wieku
 • Polski konsument: jak zmieni się w nadciągających latach?
 • Polityka i gospodarka: perspektywy reform gospodarczych w Polsce
 • Co się stanie z Unią Europejską?
 • Przyszłość euro: kiedy dotrze do Polski?

Publikacje

 • 2011 Świat do przeróbki.
 • 2010 W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 2008 Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy.
 • 2007 Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku.

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
[email protected]
www.speakers.pl

Inni Prelegenci