PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Sigourney Weaver

Aktorka trzykrotnie nominowana do Oscara, laureatka nagrody BAFTA i Z?otego Globu.

Sigourney Weaver mi?dzynarodowe uznanie zdoby?a dzi?ki roli Ellen Ripley w filmie Ridleya Scotta Obcy - 8 pasa?er Nostromo. W posta? Ripley aktorka wcieli?a si? jeszcze kilkakrotnie, a kolejne kontynuacje Obcego przynios?y jej nominacj? do Oscara, a tak?e mo?liwo?? sprawdzenia si? w roli wspó?producenta. Sigourney doceniona zosta?a równie? za wyst?p w takich filmach jak Pogromcy Duchów, Goryle we Mgle, Burza Lodowa i Avatar. W roku 2009 zagra?a w swoim pierwszym telewizyjnym filmie, Modlitwy za Bobbiego, za który nominowana zosta?a do nagrody Emmy.

Szczegó?y

Sigourney Weaver urodzi?a si? i wychowa?a w Nowym Jorku, uko?czy?a anglistyk? w Stanford University i studia aktorskie w Yale School of Drama. Jest jedn? z nielicznych aktorek uhonorowanych za role w filmach science fiction. Sigourney ma na koncie trzy nominacje do Oscara za role w Obcym, Goryle we Mgle oraz Pracuj?ca Dziewczyna. Jest laureatk? dwóch Z?otych Globów.

Co oferuje?

Sigourney Weaver jest idealnym go?ciem specjalnym, mówc? key-note oraz moderatork? konferencji IT i nowych technologii oraz wydarze? o charakterze SciFi. Jej prelekcje dotycz?ce rozwoju i wp?ywu technologii, prezentowane z pozycji gwiazdy kina i aktorki SciFi, stanowi? doskona?e podsumowanie ka?dego wydarzenia.

Styl prezentacji

Wyj?tkowa osobowo?? i charyzma - Sigourney Weaver podnosi rang? ka?dego wydarzenia i sprawia, ?e spotkanie jest niezapomnianym prze?yciem.

J?zyk prelekcji

Sigourney Weaver prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania wi?cej informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Sigourney Weaver

Szczegóły

Tematy

  • Przemys? filmowy
  • Kobiety w ?yciu zawodowym i prywatnym
  • Rola nowych technologii (z perspektywy aktorki)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci