PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Peter Schmeichel MBE

Wieloletni bramkarz Manchester United, kapitan reprezentacji Danii w pi?ce no?nej

Peter Schmeichel najbardziej znany jest z wieloletniej gry i licznych sukcesów w angielskim klubie Manchester United. By? te? kluczowym zawodnikiem reprezentacji Danii, z któr? zdoby? mistrzostwo Europy w 1992 roku. Wyst?pi? ??cznie w 129 meczach reprezentacji, a na swoim koncie ma 11 bramek. Wymieniany jest w gronie najlepszych na ?wiecie bramkarzy i niedo?cignionych mistrzów samodzielnej obrony bramki przed napastnikami.

Jeden z najlepszych bramkarzy na ?wiecie i najlepszy bramkarz w historii klubu Manchester United

Szczegó?y

Zaczyna? gr? jako napastnik, ale jego prawdziwy talent zosta? odkryty, gdy zacz?? wyst?powa? jako bramkarz. Do Manchester United trafi? w 1991 roku. Razem z zespo?em pi?ciokrotnie ?wi?towa? mistrzostwo Anglii, Puchar Ligi w 1992 roku, trzy Puchary Anglii, oraz najwi?kszy sukces - zwyci?stwo w Lidze Mistrzów, które da?o klubowi Potrójn? Koron? w 1999 roku. Peter zdecydowa? si? opu?ci? Angli? po sezonie 1998/99. W kwietniu 2011 roku rozegra? ostatni mecz w barwach Danii przeciwko S?owenii, ustanawiaj?c rekord 129 spotka? w narodowej reprezentacji. Gdy spodziewano si?, ?e zako?czy ju? profesjonaln? karier?, Peter zdecydowa? si? do?aczy? do dru?yny Aston Villi, a nast?pnie Manchester City. Karier? pi?karsk? oficjalnie zako?czy? w maju 2003 roku. Obecnie jest w?a?cicielem du?skiego klubu Hvidovre IF, w którym rozpoczyna? zawodow? karier?. Na kanale Discovery Channel prowadzi program 'Brudna robota' oraz komentuje mecze Ligi Mistrzów dla du?skiej telewizji TV3+.

Co oferuje?

Peter w fascynuj?cy, dynamiczny sposób opowiada o swoich najwi?kszych osi?gni?ciach i wnioskach, które wyci?gn?? na przestrzeni wielu lat kariery. Rozpoczynaj?c histori? od wczesnych lat fascynacji footballem i dostania si? do kopenhaskiego Brondby, Peter w urzekaj?cy sposób relacjonuje jak uda?o mu si? urzeczywistni? swoje najwi?ksze dzieci?ce marzenie i gra? w zespole Manchester United

Styl prezentacji

Prelekcje Petera Schmeichela cechuje doskona?e poczucie humoru, lekko?? i swoboda przemawiania.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i du?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Peter Schmeichel MBE

Szczegóły

Tematy

  • Si?a, motywacja i wytrwa?o??
  • Praca w zespole
  • Sukces i funkcjonowanie na szcycie

Wyróżnienia

  • Pi?karz Roku 1990, 1993, 1999
  • Najlepszy Bramkarz 1992
  • Nagroda UEFA Club Football Award 1998
  • Cz?onek Angielskiej Galerii S?aw Footballu 2003

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci