PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Marco Gercke

Dyrektor Instytutu Badań nad Cyberprzestępczością

Marco Gercke jest jednym z najczęściej zapraszanych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Od ponad 10 lat doradza instytucjom rządowym i międzynarodowym korporacjom. Jest dyrektorem think tanku Cybercrime Research Institute, który prowadzi badania i konsultacje w zakresie prawnych aspektów cyberprzestępczości. Jako członek grupy ekspertów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) doradzał Sekretarzowi Generalnemu w realiacji programu GCA (Global Cybersecurity Agenda), którego celem jest stworzenie globalnego prawa cyberprzestrzeni.

Marco Gercke

Szczegóły

Marco Gercke prowadzi wykłady z międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, a także cybeprzestępczości. Jest wykładowcą Uniwersytetu w Kolonii, Macau, Oldenburgu i Muenster. Jest także członkiem międzynarodowych komitetów i organizacji rządowych, m.in. Grupy Zadaniowej ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Europolu. Jako doradca i niezależny konsultant wsparł ponad 80 krajów w procesie tworzenia i umacniania działań z zakresu zwalczania cyberprzestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Co oferuje?

Profesor Gercke analizuje trendy i wyzwania związane z cyberprzestępczością i zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Słuchacze otrzymują jasny przekaz i wskazówki odnośnie kroków, które należy zrobić aby zabezpieczyć siebie i organizację przed niepożądanymi działaniami. Marco Gercke przeprowadza symulacje, dzięki którym organizacja, jak i każda osoba z widowni pozna różne przejawy cyberprzestępczości i nauczy się w jaki sposób je zwalczać.

Styl prezentacji

Profesor Gercke jest cenionym ekspertem, doświadczonym prelegentem i doskonałym nauczycielem. Oferuje starannie przygotowane wykłady, które zawierają praktyczne wskazówki i dokładne, ale łatwe do zrozumienia omówienie kwestii dotyczących cyberprzestępczości.

Język prelekcji

Prelegent prezentuje w języku angielskim i niemieckim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

  • Nowe zagrożenia w odniesieniu do cyberprzestępczości
  • Cyberprzestepczość w kontekście globalnego bezpieczeństwa
  • W jaki sposób cyberprzestepczość i bezpieczeństwo teleinformatyczne wpływa na biznes i państwo
  • Cyberbezpieczeństwo – obowiązek CEO
  • Rola i odpowiedzialność biznesu wobec bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Symulacje

Publikacje

  • 2012 Understanding Cybercrime, 3rd Edition (the book was translated to French, Spanish, Japanese, Chinese and Arabic)
  • 2012 Hard and Soft Law Options in the Response to Cybercrime
  • 2011 Internet Crime in Germany – Status and Trends
  • 2009 Praxishandbuch Internetstrafrecht

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
[email protected]
www.speakers.pl

Inni Prelegenci