PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Gordon Ramsay OBE

Restaurator, jeden z najlepszych szefów kuchni, autor ksi??ek i wspó?twórca programów telewizyjnych.

Znany z ponadprzeci?tnej charyzmy, wybuchowego i ekscentrycznego charakteru oraz perfekcjonizmu - Gordon Ramsay jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i docenianych szefów kuchni. W?a?ciciel kilkunastu restauracji na ?wiecie, nale??cy do w?skiego grona kucharzy wyró?nionych gwiazdkami Michelin. Wspó?twórca i prowadz?cy program Kuchenne Koszmary, który uhonorowany zosta? nagrod? BAFTA i Emmy, a tak?e doczeka? si? m.in. ameryka?skiej i polskiej adaptacji (Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler).

Szczegó?y

Pierwszy du?y sukces na pocz?tku kariery przynios?a mu restauracja prowadzona wspólnie z innym legendarnym szefem kuchni, Marco Pierre White. W 1993 roku Gordon zosta? szefem kuchni Aubergine, która zdoby?a szereg presti?owych nagród, w tym dwie gwiazdki Michelin. Swoj? pierwsz? restauracj? otworzy? w roku 1998. Dwa lata pó?niej uhonorowany zosta? tytu?em Kucharza Roku, a restauracja wyró?niona zosta?a trzema gwiazdkami Michelin. Dzisiaj Gordon Ramsay jest w?a?cicielem kilkunastu restauracji na ?wiecie i jednym z czterech najbardziej utytu?owanych szefów kuchni (zdoby? ??cznie 15 gwiazdek Michelin). Jego popularno?? wzrasta dzi?ki bestsellerowym ksi??kom kucharskim oraz programom telewizyjnym - Gordon prowadzi m.in. ameryka?sk? i brytyjsk? edycj? Hell's Kitchen i Kuchenne Koszmary.

Co oferuje?

Do?wiadczony restaurator, utalentowany szef kuchni, nauczyciel i doradca stoj?cy za sukcesem wielu restauracji - Gordon Ramsay na swoim przyk?adzie demonstruje w jaki sposób prowadzi? dzia?alno?? biznesow? i odnie?? sukces. Jego wskazówki, praktyczne porady i techniki rozwoju stanowi? inspiruj?c? lekcj? dla firm z ró?nych sektorów biznesu.

Styl prezentacji

Energiczny, pe?en charyzmy i pasji. Prelekcje Gordona s? wzbogacone licznymi anegdotami, a nietuzinkowe poczucie humoru wprowadza wyj?tkow? atmosfer?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Gordon Ramsay OBE

Szczegóły

Tematy

  • Restauracja - sekrety udanego biznesu
  • Obs?uga klienta
  • Kreatywno??
  • Nowoczesna kuchnia
  • Sztuka kulinarna

Publikacje

  • 2013 Gordon Ramsay's Home Cooking : Everything You Need to Know to Make Fabulous Food
  • 2012 Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course
  • 2010 Ramsay's Best Menus
  • 2007 Playing with Fire (uzupe?nienie autobiografii)
  • 2006 Humble Pie (autobiografia)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci