PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Perry McCarthy

Kierowca rajdowy, 'STIG' z programu Top Gear

Perry McCarthy to jeden z popularnych brytyjskich kierowców wy?cigowych. By? pierwszym zamaskowanym kierowc? testuj?cym samochody w brytyjskim programie motoryzacyjnym Top Gear. Stig przeszed? do folkloru motoryzacyjnego, sta? si? postaci? kultow? i ugruntowa? sukces Top Gear, który jest obecnie jednym z najbardziej popularnych programów motoryzacyjnych na ?wiecie.

Szczegó?y

W roku 1992 Perry zosta? wybrany kierowc? Formu?y 1 w zespole Andrea Moda. Po nieudanym wyst?pie zrezygnowa? ze startu w Grand Prix Formu?y 1 i swoje zainteresowanie skierowa? na wy?cig Le Mans. W kolejnych latach by? kierowc? testowym dru?yny Williams i Benetton (Renault F1), a tak?e komentatorem wy?cigów F1 dla kana?u BBC. Jego nazwisko do dzisiaj kojarzone jest z postaci? Czarnego Stiga z programu Top Gear. Perry przez dwa pierwsze sezony programu by? tajemniczym kierowc? i instruktorem gwiazd pojawiaj?cych si? go?cinnie w programie.

Co oferuje?

Czerpi?c z bogatego do?wiadczenia sportowego oraz medialnego Perry w intryguj?cy sposób przedstawia mechanizmy motywacji i zasady pracy w zespole. Perry jest tak?e do?wiadczonym moderatorem wydarze? sportowych, a jego poczucie humoru i wyj?tkowa osobowo?? sprawiaj?, ?e wyst?p stanowi doskona?? rozrywk? dla s?uchaczy i wprowadza pozytywn? energi? do spotkania.

Styl prezentacji

Perry McCarthy umiej?tnie absorbuje uwag? s?uchaczy, a jego energiczna osobowo?? i pozytywny przekaz udzielaj? si? publiczno?ci. Atutem prelekcji s? te? liczne anegdoty i ciekawostki z planu Top Gear.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Perry McCarthy

Szczegóły

Tematy

  • Motywacja
  • Praca zespo?owa
  • Sporty motorowe
  • Wspó?zawodnictwo
  • Moderator/ go?? specjalny

Publikacje

  • 2002 Flat Out, Flat Broke (autobiografia)

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci