PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Oliviero Toscani

Fotograf, autor kampanii reklamowych marki Benetton

Oliviero Toscani jest autorem licznych projektów wizerunkowych i kampanii reklamowych najbardziej znanych europejskich marek odzie?owych. By? twórc? m.in. kampanii Esprit, Valentino, Chanel i Fiorucci. Najwi?ksz? popularno?? przynios?a mu jednak wspó?praca z producentem odzie?y Benetton, która do dzisiaj kojarzona jest z charakterystyczn? reklam?, kontrowersyjnymi wizerunkami i postaci? Oliviero.

Szczegó?y

Oliviero Toscani od samego pocz?tku kariery silnie sprzeciwia? si? klasycznym stereotypom rz?dz?cym reklam?, czego dowodz? pierwsze prace przygotowane m.in. dla Espirit oraz Fiorucciego. W latach 90' pracowa? dla magazynów Elle, Vogue, GQ, Harper''s, Esquire i Stern. Wspó?tworzy? tak?e popularny magazyn Colors. Po zako?czonej wspó?pracy z Benetton ponownie wzbudzi? kontrowersje tworz?c kampanie dla producenta odzie?y m?skiej Ra-Re, a tak?e szeroko komentowan? kampani? przeciw anoreksji z udzia?em cierpi?cej na t? chorob? fotomodelki Isabelle Caro. Cz?sto wymieniany jako przedstawiciel nurtu reklamy szokuj?cej, Oliviero jest laureatem licznych nagród i autorem jednych z najbardziej znanych zdj?? na ?wiecie.

Co oferuje?

Oliviero zyska? reputacj? kontrowersyjnego twórcy, ale tak?e utalentowanego i kreatywnego indywidualisty. W swoich prezentacjach przekazuje niekonwencjonalne wskazówki dotycz?ce marketingu i pozycjonowania marki, spostrze?enia na temat sposobu dzisiejszej komunikacji i roli mediów. Jego prace i komentarze stanowi? tak?e doskona?e narz?dzie do dyskusji na tematy spo?eczne.

Styl prezentacji

Zarówno w swoich pracach, jak i podczas prelekcji Oliviero jest otwartym, szczerym i pe?nym pasji mówc?. Barwna osobowo??, kreatywno?? i poczucie humoru sprawiaj?, ?e Oliviero w doskona?y sposób nawi?zuje kontakt z publiczno?ci?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i w?oskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Oliviero Toscani

Szczegóły

Tematy

  • Potencja? reklamy
  • Branding & Marketing
  • Nowoczesna komunikacja
  • Kreatywno?? i innowacja
  • Pot?ga mediów

Publikacje

  • 2010 Guy Bourdin: Polaroids (with Guy Bourdin)
  • 2009 Workwear: Work Fashion Seduction (with Olivier Saillard)
  • 2000 1000 Objects: Extra-Ordinary Everyday Things English (German Edition) (with Colors Magazine)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci