PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Mieczysław Bieniek

Były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji (2010 - 2013).

Mieczysław Bieniek w latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji. Dowodził elitarnymi jednostkami Wojska Polskiego – 6 Brygadą Powietrzno - Desantową i 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej. Był również doradcą afgańskiego Ministra Obrony Narodowej. Jest doktorem nauk wojskowych, specjalistą w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, oraz strategii wojskowej. Jako Visiting Proffesor wykłada m.inn. na National Defence University w Waszyngtonie, NATO Defence College w Rzymie i wielu innych uczelniach w kraju i za granicą.

Polski żołnierz najwyżej ceniony w strukturach NATO

Mieczysław Bieniek

Szczegóły

Wybitny żołnierz, spadochroniarz, komandos; przywództwo i dowodzenie doskonalił na wielu stanowiskach służbowych w kraju i za granicą. Był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ w Syrii w latach 1989-90, szefem obserwatorów w Misji Pokojowej ONZ w Saharze Zachodniej, dowodził Brygadą Nordycko - Polską SFOR w Bośni i Hercegowinie, jako pierwszy polski generał podejmujący służbę w NATO. W 2010 r. jako jedyny dotychczas Polak w strukturach militarnych NATO (czterogwiazdkowy generał) objął stanowisko zastępcy Dowódcy NATO ds. Transformacji, które z sukcesem pełnił do września 2013 r.

Co oferuje?

Na podstawie własnych doświadczeń Gen. Bieniek pokazuje, że w nowych czasach globalizacji i internacjonalizacji można być skutecznym przywódcą w ekstremalnych/kryzysowych sytuacjach. Wskazuje, w jaki sposób budować zespół i motywować go do najtrudniejszych zadań, czasem w ekstremalnych warunkach. Pokazuje jak wytyczać cele i podejmować strategiczne decyzje. Doradza podejmującym kluczowe decyzje na temat strategii dużych organizacji /korporacji/ wielokulturowych w perspektywie wieloletniej, uwzględniając innowacje oraz dynamiczny postęp technologiczny. Szczególny nacisk kładzie na aktywne przywództwo i zarządzanie, konsekwencje, samodyscyplinę, oraz kreatywność. Doradza jak zarządzać firmą, żeby stała się konkurencyjna w zmieniającym się dynamicznie środowisku biznesowym i społecznym.

Styl prezentacji

Mieczysław Bieniek prezentuje swoją wiedzę w sposób swobodny i profesjonalny. Jest mówcą niekonwencjonalnym z dużym poczuciem humoru. Często zaskakuje używając interesujących metafor i porównań, oraz odniesień historycznych.

Język prelekcji

Generał Bieniek prezentuje w języku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

 • Efektywne przywództwo w XXI wieku
 • Zarządzanie w kryzysie (jak sobie radzić ze stresem)
 • Strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw (Polska, USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania)
 • Koncepcja strategiczna NATO
 • Dyplomacja w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych
 • Budowanie strategii i wytyczanie celów
 • Negocjacje i analiza ryzyka
 • Globalne wyzwania bezpieczeństwa – zagrożenia hybrydowe
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: misja, wizja i wartości firmy
 • Zasady funkcjonowania organizacji, myślenie kreatywne i myślenie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywacja. Budowanie i integracja zespołów

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
[email protected]
www.speakers.pl

Inni Prelegenci