PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Hans Rosling

Wiodący ekspert w dziedzinie zdrowia

Hans Rosling jest profesorem jednego z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych - Karolinska Institutet, którego Komitet przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Profesor Rosling to wybitny naukowiec, odkrywca ogniska choroby porażeniowej, doradca największych organizacji zdrowotnych i agencji pomocowych, m.in. WHO i UNICEF-u. Jest również założycielem i dyrektorem Fundacji Gapminder, której głównym celem jest umożliwienie dostępności i wykorzystania różnych statystycznych danych w prostej i przystępnej formie.

Hans Rosling

Szczegóły

Hans Rosling rozpoczął swoją karierę naukową w Afryce, gdzie prowadził badania, które doprowadziły do wyjaśnienia podłoża i ogniska choroby porażeniowej Konzo. Był również autorem prac badawczych skupiających się na różnych zależnościach pomiędzy rozwojem gospodarczym, rolnictwem, ubóstwem i zdrowiem w krajach Trzeciego Świata. W roku 1993 założył organizację Lekarze Bez Granic w Szwecji. Jako kierownik Wydziału Zdrowia Międzynarodowego Instytutu Karolinska, a także przewodniczący Karolinska International Research and Training Committee Profesor Rosling zainicjował współpracę badawczą z uniwersytetami z Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. Jego Fundacja Gapminder stworzyła oprogramowanie Trendalyzer, służące do przedstawiania w sposób ciekawy i zrozumiały międzynarodowych statystyk. Oprogramowanie to w 2007 roku odkupił od Fundacji Google.

Co oferuje?

Prezentacje Profesora Roslinga są oparte na solidnych danych i informacjach zaczerpniętych często z bazy ONZ, a ponadto ilustrowane przy pomocy oprogramowania, które Profesor rozwinął. Prelekcje stanowią niezwykle ciekawe spojrzenie z szerszej perspektywy na zagadnienia dotyczące m.in. zdrowia w kontekście rozwoju gospodarczego i globalizacji, ubóstwa, rosnącej populacji, a także trendów społecznych.

Styl prezentacji

Atutem prezentacji Profesora Roslinga jest nie tylko jego głęboka wiedza i doświadczenie, ale także umiejętność przekazywania swoich obserwacji w nadzwyczajny, czytelny oraz bardzo obrazowy sposób.

Język prelekcji

Prelegent prezentuje w języku angielskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

  • Rozwój społeczny i ekonomiczny
  • Trendy przyszłości
  • Zagrożenia zdrowotne
  • Trendalyzer

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci