PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Anna Hejka

Doświadczony przedsiębiorca, anioł biznesu, bankier inwestycyjny.

Anna Hejka jest aniołem biznesu, przedsiębiorcą, bankowcem inwestycyjnym i komercyjnym, członkiem zarządów i rad nadzorczych oraz wykładowcą. Doradza Prezydentowi RP, Ministerstwu Gospodarki, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, BGK, Bankowi Światowemu oraz Komisji Europejskiej w kwestiach innowacji.

„Globalny Lider Jutra” Światowego Forum Gospodarczego w Davos 2009 i „Anioł Biznesu 2009” Europejskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu

Anna Hejka

Szczegóły

Anna Hejka uhonorowana została przez World Economic Forum w Davos tytułem Globalnego Lidera Jutra, a także nominowana była przez European Business Angel Association na Anioła Biznesu 2009r. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła pracując w bankowości korporacyjnej w Hiszpanii (JPMorgan Chase), bankowości inwestycyjnej (Salomon Brothers/Citi) oraz prowadząc własne firmy (bank inwestycyjny, firmę maklerską, fundusze Buyout, Growth i VC) w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jest autorką artykułów m.in. w International Economy, National Review, Gazecie Bankowej, Wprost oraz mówcą na konferencjach takich jak World Economic Forum i Institute for International Research. Ponadto, pełni funkcję Członkini Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości PARP, jest także uczestniczką „okrągłego stołu” Prezydenta RP oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkinią Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Co oferuje?

Anna Hejka to doskonały strateg, posiadający obszerną wiedzę praktyczną w wielu sektorach biznesu i dogłębną znajomość funkcjonalnych wymagań przedsiębiorstwa. Jej wiedza oraz doświadczenie dostarczają klientom informacji i wsparcia w dostępie i wykorzystaniu nowych trendów, jak również innowacji oraz narzędzi do zarządzania i rozwijania biznesu.

Styl prezentacji

Prezentacje Anny Hejki niosą ze sobą jasny przekaz, nakreślają kierunek, w którym polskie przedsiębiorstwo powinno się rozwijać, a także zawierają wskazówki jak należy skutecznie prowadzić działalność biznesową.

Język prelekcji

Anna Hejka prezentuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaranżowania wystąpienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwować wystąpienie Prelegenta?

Skontaktuj się z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tematy

  • Przedsiębiorczość
  • Budowanie efektywnego zespołu
  • Innowacje
  • Zarządzanie
  • Start-upy
  • Jak dobrze sprzedać/kupić firmę?
  • Specyfika rynku buyotów w Europie
  • Fundusze Venture Capital i Private Equity
  • Efekt zjawiska globalizacji miast dla gospodarki
  • Znaczenie rewolucji technologicznej i nowych trendów w budowaniu skutecznego modelu biznesowego

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci